Міністерство юстиції України

Харківський НДІ судових експертиз
ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса

Про інститут

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі – Інститут).

У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, Законом України «Про судову експертизу», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», процесуальним законодавством та іншими законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами.
Найменування:
  • повне українською мовою – Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (скорочене – ХНДІСЕ);
  • повне російською мовою – Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины (скорочене – ХНИИСЭ);
  • повне англійською мовою – Emeritus Professor Mykola Bokarius Kharkіv Research Іnstitute of Forensic Sciences (скорочене– KRIFS).
 
ЮРИДИЧНА АДРЕСА ІНСТИТУТУ:
вул. Золочівська, 8а, м. Харків, Україна, 61177.
 
Інститут є державною спеціалізованою установою, яка відповідно до законодавства здійснює судово-експертну та наукову діяльність у галузі криміналістики і судової експертизи.
 
Головними завданнями діяльності Інституту є:
  • проведення судових експертиз (у тому числі, пов’язаних з оцінкою майна), призначених у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконавчого провадження;
  • наукова робота у галузі судової експертизи і криміналістики та впровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;
  • проведення експертних досліджень при вирішенні питань поза межами судочинства із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертного дослідження, акти оцінки та рецензії;
  • підготовка фахівців у галузі судової експертизи та підвищення кваліфікації експертних кадрів;
  • науково-інформаційна та методична діяльність у галузі судової експертизи;
  • міжнародне співробітництво у галузі судової експертизи згідно з чинним законодавством;
  • метрологічне забезпечення науково-дослідної та експертної діяльності тощо.